Villkor


HANDELLSVILLKOR
30 dagar netto, efter sedvanlig kreditprövning, förutsatt att ingen annan betalningstid har avtalats.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Etoile Shoe shine AB påkallar härmed äganderättsförbehåll avseende äganderätten till levererad vara/varor vilka ej övergår i köparens ägo förrän full likvid erhållits i enlighet med fakturerad leverans.

GARANTIVILLKOR
På samtliga Heutes skoputsmaskiner lämnas minimum 2 års fabriksgaranti. Garantin avser motor och fabrikationsfel/brister. Garantin avser inte vandalism, förbukningsartiklar såsom borstar, skoputsmedel m.m.

PRISER OCH LEVERANSVILLKOR
I samtliga fall där ev. priser angivits i vår hemsida gäller följande:
Samtliga priser är i SEK, exkl. moms och fritt vårt lager i Täby.

I de fall vi lämnat offert gäller samma villkor förutom i de sammanhang där andra villkor angivits eller avtalats. Order, pris och leveranstid kan endast anses bekräftat i samband med att skriftlig orderbekräftelse erhållits.

Prisoffert (separat koppling under varje produkt)
I vissa fall har ett cirkapris angivits i produktens varuspecifikation. Beroende på utförande, önskat antal, fraktkostnader, kundrelation m.m. tillämpar vi ”Lägsta möjliga pris” principen för att ge er bästa möjliga offert.

Generellt gäller att våra offerters giltighetstid är 3 mån. från offertdatum. Övriga villkor enl. offerten.

Leasing/Hyra
etoile shoe shine ab kan erbjuda leasing av skoputsmaskinerna via Wasa kredit men oftast motsvarar inköpsvärdet ett för lågt belopp för att detta skall vara intressant för kund och leasingföretag. Leasing och hyra blir för kunden en betydligt fördyrande av skoputsmaskinen/skoputsmaskinerna. Eftersom vi istället kan erbjuda serviceavtal mellan köpare och servicebolag blir detta en betydligt billigare och mer praktisk lösning för kunden.

Transport, Försäkring 
Transport av gods sker under Etoile Shoe Shine AB's försorg för räkning och debitering köparen om ej annat avtalats.
Transportförsäkring ingår ej i transportkostnader utan ombesörjes av köparen.
Reklamationer skall ske inom 10 dagar fr.o.m. erhållandet av leverans. Övrigt Vi reserverar oss för produktförändringar samt reserverar oss för eventuella prisförändringar från våra underleverantörer och som ej ingår i lämnad muntlig eller skriftlig tidsbestämd offert.

Seviceavtal
Förmedlas via Etoile Shoe Shine AB's försorg mellan köpare och serviceföretag och är ett avtal  som slutes mellan köpare och serviceföretaget. Se separat kolumn för Serviceavtal.